Stress-testy – PKO BP najodporniejszym europejskim bankiem

Prowadzone przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego testy na odporność banków w przypadku kryzysu wyłoniły lidera, będącego najlepiej przygotowana instytucją na nieprzewidziane sytuacje. PKO Bank Polska to jeden z dwóch polskich banków, które zostały objęte testem i aż jeden z czterdziestu ośmiu banków z całej Europy. Tak imponująca pozycja zajęta została dzięki przemyślanej strategii banku.

Do czego służy przeprowadzanie stress-testów?

Najważniejszym czynnikiem jest określenie wypłacalności banków w przypadku pogorszenia się niekorzystnych warunków gospodarczych. Zagrożenie wynikać może ze zmian, których przyczyny są różne. Do najczęściej występujących należy wzrost bezrobocia, spowolnienie gospodarcze na świecie, ale też osłabienie złotego względem franka szwajcarskiego i euro. Wyniki testu jasno obrazują, które banki przygotowane są na pojawienie się ryzyka i które bez zmian kontynuować będą swoją pracę, a które nie posiadają odpowiedniego kapitału, co wiązać się może z powstaniem problemów z wypłacalnością i pokryciem strat. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przy udziale Komisji Nadzoru Bankowego dzięki stress-testom może skontrolować odporność banków oraz zweryfikować, które z nich muszą podjąć działania w celu jej zwiększenia.

Jaki kapitał pozwoli zabezpieczyć się przed pogorszeniem się warunków gospodarczych?

Prawo Europejskie wskazuje na 4,5 proc. wartości aktywów objętych ryzykiem. Posiadanie takiego kapitału pozwoli pokryć straty i być wypłacalnym w czasie kryzysu. Bank utrzyma płynność finansową, dzięki czemu klienci nie odczują negatywnych zmian na rynku gospodarczym. PKO Bank Polska jest najlepiej zabezpieczony na wypadek strat i kryzysu. Możliwe jest to przede wszystkim dzięki strategi wzrostowej banku. Sprawia ona, że instytucja rozwija się, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów, kredytów, funduszy inwestycyjnych oraz w rynku leasingowym. PKO BP jest również jednym z najbardziej mobilnych banków w Polsce, ponieważ posiada ponad 2,5 miliona aktywnych aplikacji.