Spłata pożyczki-Przedłużenie spłaty rat.

Instytucje, które oferują przedłużenie okresu kredytowania lub tzw. wakacje od kredytu również czerpią z tego korzyści. Osoba, która zaciągnęła zobowiązanie i z różnych powodów utraciła płynność finansową dającą możliwość terminowej spłaty pożyczki ma dwie możliwości. Która forma przedłużenia spłaty raty pożyczki będzie najlepszym rozwiązaniem?

Przedłużyć czy zawiesić?

W zależności od instytucji, oferowane są dwie formy przedłużenia spłaty raty pożyczki. Pierwsza to tzw. wakacje, podczas których zawiesza się spłacanie rat na określony czas. W przypadku pożyczek długoterminowych jest to zazwyczaj od miesiąca do nawet trzech miesięcy bez płacenia raty pożyczki, natomiast dla pożyczek krótkoterminowych banki przewidują od 7 do 30 dni. W takiej sytuacji okres kredytowania jest przedłużany o wybrany czas zawieszenia spłaty.

Drugą możliwością jest wydłużenie okresu kredytowania, w wyniku czego zmniejszają się comiesięczne raty.

Obie formy niosą ze sobą korzyści zarówno dla pożyczkobiorcy, jak i pożyczkodawca. Osoba, która zaciągnęła zobowiązanie ma możliwość terminowego płacenia rat i uniknięcia tym samych pogłębienia kłopotów finansowych, natomiast pożyczkobiorca ma pewność, że dojście do porozumienia pozwoli uniknąć powstania zaległości i konieczności skorzystania z usług firmy windykacyjnej.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Pierwszym krokiem jest upewnienie się, że możliwość przedłużenia spłaty raty jest dostępna w ofercie banku, w którym zaciągnięto zobowiązanie. Zazwyczaj wzmianka na ten temat znajduje się w umowie pożyczki. Jeśli jednak jej nie ma, warto skontaktować się z instytucją i dowiedzieć, jak wygląda proces składania i przyjmowania wniosku. W przypadku instytucji pozabankowych, które oferują pożyczki przez internet, również formularz o wydłużenie okresu kredytowania składa się w formie elektronicznej. Aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie, pożyczkobiorca powinien jeszcze przed zaostrzeniem się niekorzystnej sytuacji finansowej udać się do banku. Jeśli będzie zalegał ze spłatą raty, bank może nie potraktować wnioskującego poważnie.

You may also like...