Pożyczka na już a prawo do odstąpienia od umowy

Pożyczki i kredyty bankowe są doskonale opisane w ustawach o prawie bankowym. Większość konsumentów zdaje sobie z tego sprawę i zna zapisy ustaw, dzięki czemu nie tylko może podejmować świadome decyzje, ale także nie dać się oszukać instytucjom bankowym. Tymczasem pożyczka pozabankowa jest opisana w ustawie o kredycie konsumenckim, jednak niewiele osób sobie zdaje z tego sprawę.

Czy masz prawo do odstąpienia od umowy pożyczki na już dla zadłużonych?

O czym mowa, jeśli zastanawiamy się nad odstąpieniem od umowy w przypadku pożyczki bankowej? O prawie do powrotu do stanu sprzed podpisania umowy. Jednak musi odbywać się ono, rzecz jasna, na konkretnych zasadach.

Jak mówi ustawa, konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W punkcie drugim czytamy, że jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie zawiera elementów danych dla umowy o kredyt konsumencki, konsument może odstąpić od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia dostarczenia wszystkich elementów wymienionych w odpowiednim artykule tej ustawy.

Obowiązki kredytodawcy

W przypadku odstąpienia od umowy, ustawa o kredycie konsumenckim, a więc odnosząca się do pożyczki na już dla zadłużonych, mówi o tym, że kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest zobowiązany przy zawarciu umowy wręczyć konsumentowi, na trwałym nośniku, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z oznaczeniem swojego imienia, nazwiska (nazwy) i adresu zamieszkania (siedziby).

Koszty związane z odstąpieniem od umowy pożyczki pozabankowej

A jak to jest z kosztami przy odstąpieniu od umowy pożyczki na już dla zadłużonych? Mówi o tym artykuł 54:

  1. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy o kredyt konsumencki, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu.
  2. Konsument zwraca niezwłocznie kredytodawcy kwotę udostępnionego kredytu wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 1, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  3. Dniem spłaty kredytu jest dzień przekazania środków pieniężnych kredytodawcy przez konsumenta.

Zatem odstąpienie od umowy jest tylko i wyłącznie obwarowane terminem od zawarcia umowy i jest możliwe w każdych warunkach.

You may also like...