Karencja w spłacie kredytu – czym jest, jakie zasady nią kierują?

Formalnie karencją w spłacie kredytu jest zawieszenie części kapitałowej długu. Wówczas kredytobiorca spłaca tylko i wyłącznie odsetki od zaciągniętej kwoty pożyczki. Po jej ustaniu, tj. po okresie określonym w umowie kredytowej czy pożyczkowej, kredytobiorca spłaca kredyt wraz z odsetkami, które zaczynają być jednak od tego czasu zdecydowanie mniejsze. Jednak wnioskowanie o karencję musi wyjść od klienta. Jakie są wady i zalety tego rozwiązania?

Kiedy można spotkać się z karencją?

Karencja w spłacie kredytu może dotyczyć nie tylko sytuacji wzięcia kredytu bankowego, kredytu hipotecznego czy gotówkowego. To także przepis dotyczący pożyczki z gwarantem online. W tym jednak wypadku za każdym razem należałoby zorientować się w osobnych możliwościach, jakie różne firmy pozabankowe.

Karencja to odroczenie spłaty kredytu w jego części kapitałowej. W dalszym ciągu pożyczkobiorca musi uiszczać opłatę, jest ona jednak zmniejszona i dotyczy tylko i wyłącznie odsetek, ewentualnie ubezpieczenia pożyczonej gotówki. W tym wypadku jednak konsumenci muszą zdawać sobie sprawę, że będą musieli zwrócić całość kwoty w późniejszym terminie.

Kiedy warto zdecydować się na karencję w spłacie?

To niezwykle trudna i ważna decyzja. Niesie za sobą dodatkowe konsekwencje, nie zawsze dobre dla pożyczkobiorcy. Przede wszystkim zwlekanie ze spłatą wydłuża okres kredytowania i zwiększa ogólną, ostateczną kwotę, jaką należy zapłacić. W przypadku pożyczki z gwarantem online może być to dość pokaźna kwota. W takich wypadkach każda następna kwota to dodatkowe koszty. Czasami jednak karencja jest dla spłacającego korzystna. Kiedy?

  • Gdy konsument dociera do końca spłaty kredytu i do spłaty pozostaje mu już jedynie część kapitałowa,
  • Gdy klient przekroczył połowę z całości okresu kredytowania i wysokość samej raty kapitałowej jest równa racie odsetkowej,
  • Gdy konsument decyduje się na kredyt z tzw. ratami malejącymi, w którym bardzo szybko kapitał wyrówna się z odsetkami, które należy spłacić.

You may also like...