Jednorazowa podwyżka emerytur i rent w 2019 roku

Początek każdego nowego roku wiązał się z podwyżkami rent i emerytur. Każdorazowo kwoty te wzrastały zaledwie o kilka, a maksymalnie kilkanaście złotych. W przyszłym roku, to jest w 2019. nastąpić ma przełom, a podwyżki mają stanowić nawet kilkadziesiąt złotych. Zmiany nastąpiły również w czasie otrzymania podwyższonej kwoty. Wcześniej większe pieniądze dołączone były już 1. stycznia, w roku 2019 nastąpić ma to 1 marca.

Waloryzacja emerytur i rent w 2019 roku

Zmiana w ustawie o emeryturach i rentach przyjęta przez Rząd dotycząca waloryzacji kwotowo-procentowej wskazuje, jak od marca kształtować będą się kwoty otrzymywane przez rencistów i emerytów. Minimalna emerytura wzrośnie do 1100 złotych z 1029,80 złotych, a renta do 825 złotych z 772,35 złotych. Z wprowadzonych zmian skorzysta prawie 6 milionów osób, do których należą emeryci (4,7 miliona), renciści (105 tys.), osoby będą ce na świadczeniach przedemerytalnych (281 tys.), osoby będące na rentach socjalnych (1,14 miliona), a także osoby będące na rentach i emeryturach KRUS. Najniższe świadczenia mają wzrosnąć nawet o 6,8 proc., natomiast średnio będzie to około 3,26 proc. Rząd przeznacza na waloryzację emerytur i rent w 2019 roku około 6,9 miliona złotych.

Jaki jest cel wprowadzonych zmian i jaki będzie jego ostateczny efekt?

Ustawa wprowadza waloryzację procentową z gwarantowaną minimalną podwyżką, dzięki czemu chroni realną wartość wszystkich wypłacanych emerytur i rent. Założeniem jest również wsparcie najuboższych grup, czyli tych osób, które odbierają świadczenie minimalne. Jak to przełoży się na poprawę jakości życia? Okazuje się, że mimo iż podwyżki emerytur i rent są najwyższe od wielu lat to jednak inflacja zrobi swoje. Wzrost ten będzie słabo odczuwalny przez emerytów i rencistów oraz w nieznaczący sposób wesprze ich w trudnej sytuacji finansowej. Program działań tworzy jednak pozytywna perspektywę na kolejne lata i daje nadzieje, że taka tendencja wzrostowa będzie obejmować coraz wyższe kwoty, które poprawią sytuacje materialna najuboższych emerytów i rencistów.

You may also like...